Térmos e condicións

COMO COMPRAR NA DEPORTIENDA?

Todas as compras deben ser realizadas mediante a nosa páxina web: www.deportienda.es. Non se aceptan pedidos realizados por correo ou outros medios.

Comprar en www.deportienda.es é moi sinxelo. Só ten que navegar polas diferentes categorías do noso catálogo e ir seleccionando os produtos que desexa pulsando o botón de "engadir á cesta" de cada un deles. Cando non desexe engadir máis produtos ao seu pedido deberá pulsar o botón "facer pedido" e solicitaráselle que introduza os datos de usuario e contrasinal no caso de que xa estea rexistrado. En caso contrario terá que darse de alta como usuario cos seus datos persoais incluíndo a dirección de entrega e dirección de facturación se esta fose distinta, para logo confirmar a compra introducindo directamente no TPV Virtual de Abanca ou PayPal, os datos da súa tarxeta bancaria, momento no que se cargará nela o importe da compra, ou ben solicitar o pago mediante transferencia bancaria.

Deportienda garante a total ausencia de todos os datos relacionados coa súa tarxeta bancaria nos nosos servidores en todo momento. As tarxetas que acepta o sistema son Visa, Visa Electrón, Mastercard e Mestre, ademais do pago mediante o sistema de PayPal.

Todas as transaccións fanse en Euros. Os prezos dos artigos que figuran na tenda son con IVE incluído. Unha vez cumprimentado o pedido, o sistema indicaralle o total da compra, incluíndo IVE e gastos de envío aplicados. A facturación do IVE estará suxeita ás compras realizadas con dirección de envío a un país da Unión Europea (salvo Canarias, Ceuta e Melilla). Os envíos a países fóra da Unión Europea factúranse sen IVE xa que tal operación considérase unha exportación.

Unha vez comprobada a entrega do produto, no seu "historial de conta" aparecerá un link "descargar factura", desde o cal poderá descargar as facturas en formato PDF de cada un dos seus pedidos.

A compra sométese á lexislación española.

CAMBIOS

Acéptanse cambios de talla ou de artigos nun prazo non superior a catorce días desde a data de recepción, a condición de que o produto non fose aberto, manipulado ou desprecintado. Neste suposto, todos os gastos de envío ocasionados correrán a cargo do cliente.
(Agás servizos financeiros, alimentos, bebidas ou outros produtos perecedoiros; DVDs, CDs ou software sen desprecintar; revistas; ou produtos feitos a medida ou personalizados).


DEVOLUCIÓNS

Só se admitiran cambios ou devolucións en caso de produtos defectuosos ou envíos erróneos nun prazo non superior a catorce días desde a data de recepción, facéndose cargo Deportienda dos gastos do novo envío.


Artigos defectuosos

Deportienda realizará a devolución do importe total pagado polo artigo, incluíndo os gastos de envío, no caso de que non se poida enviar un igual ao que se pagou en perfectas condicións. Cando vostede detecte un artigo defectuoso notificaranos o problema ou defecto por email a deportienda@deportienda.es indicando o seu número de pedido e unha descrición detallando o estado tanto do produto como do paquete que lle entregou a empresa de transporte.

Non nos faga ningunha devolución sen pórse antes en contacto connosco, para poder indicarlle o procedemento.


Envíos erróneos

Deportienda enviará o artigo correcto e retirará o artigo equivocado sempre que este non fose aberto, manipulado ou desprecintado. Se o erro de envío fose noso, os gastos de recollida e reenvío correrán por conta de Deportienda.


Período de reflexión

Ademais da nosa política de devolución, baixo a Normativa da Venda a Distancia, se reside na UE ten dereito a cancelar o seu pedido en calquera momento, nun prazo de 14 (catorce) días hábiles a partir do día seguinte á recepción do seu pedido. Se recibe o seu pedido nun día non laborable o prazo amplíase até o día hábil seguinte (agás que sexa unha compra de servizos financeiros, alimentos, bebidas ou outros produtos perecedoiros; DVDs, CDs ou software sen desprecintar; revistas; ou produtos feitos a medida ou personalizados). A cancelación debe facerse por escrito indicando o seu número de pedido a Atención ao Cliente (deportienda@deportienda.es). Se cancela o seu pedido baixo a Normativa de Venda a Distancia, se lle reembolsará o prezo dos artigos afectados e os gastos de envío orixinal, pero terá que pagar os gastos de devolución.

ESTADO DO PEDIDO

Pode comprobar o estado dos seus pedidos accedendo ao seu "historial de Conta" ao cal accede desde o menú "a miña conta" que lle aparece na parte superior dereita da pantalla, unha vez se identificou co seu email e contrasinal. De todos os xeitos Deportienda manteralle puntualmente informado, a través do seu correo electrónico, até que o pedido chegue ao seu destino.

Todos os datos que vostede facilite, salvo os da tarxeta de crédito, serán incorporados a unha base de datos propiedade de Deportienda coa fin de facilitar a tramitación dos pedidos e de enviarlle publicidade no futuro sobre produtos e servizos que poidan ser do seu interese. Vostede poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación e cancelación dos datos contidos na devandita base de datos nos termos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, mesmo directamente desde o menú de "a miña conta".

A decisión final de adquirir o contido da "cesta da compra", co detalle mostrado e despois de introducir os datos do cartón de crédito no TPV Virtual de Abanca ou na súa conta PayPal, reside no botón "Pagar" ou confirmando o pago por transferencia que, se todos os datos son correctos, implica a aceptación do mesmo e o posterior cargo automático para que se proceda ao envío.

O SEU PEDIDO É UN CONTRATO

Segundo a Lei Ministerial de comercio electrónico 34/2002 calquera compra cursada mediante Internet ten que ser aceptada, e debe de ser realizada por maiores de idade. Se non ten 18 anos os seus pais responsabilizaranse do pedido. No caso de que sexa rexeitado ou devolto Deportienda porase en contacto con vostede ou os seus titores legais para proceder ao pagamento do importe do pedido máis os gastos de devolución, custodio de mensaxaría e administración. Asegúrese de que está a solicitar o que desexe; se ten algunha dúbida envíe un email ou chame por teléfono antes de facer o pedido, porque unha vez realizado o pedido terá que aceptalo.

Deportienda resérvase o dereito para rexeitar ou anular calquera pedido no caso de que exista algún tipo de erro tipográfico, erro alleo á nosa responsabilidade ou exista má fe por parte do cliente. No caso de que cancelemos un contrato notificarémosllo mediante correo electrónico e efectuaremos a devolución da cantidade debida á súaconta tan pronto como for posible, e en calquera caso sempre antes de 30 días desde a data do seu pedido. Non estaremos obrigados a ofrecer ningún tipo de compensación adicional polas molestias ocasionadas.

IMAXES DOS PRODUTOS

Ao non ser contractuais, as imaxes que ilustran os produtos presentados non poderán, en ningún caso, dar lugar a un compromiso por parte de Deportienda. Todos os nosos produtos preséntanse coa súa descrición e fichas técnica.


RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

As partes, con expresa renuncia aoseu propio foro, aceptan como lexislación reitora do presente documento, a española e sométense para a resolución de cantos litixios puidesen derivarse do mesmo aos Xulgados e Tribunais da Coruña.