Pagamento Seguro

Deportienda ten contratado o servizo de comercio seguro TPV Virtual con Abanca e PayPal que, por unha banda, comproba a validez do cartón e a súa operatividade e por outro lle avala que a páxina web Deportienda existe e certifica a transacción.

Os datos financeiros recompilados durante as transaccións utilízanse para a xestión do pago e a facturación do mesmo. Toda a información está cifrada e a súa transmisión realízase a través do protocolo de seguridade SSL (Secure Socket Layer), o que garante a súa total seguridade e confidencialidade. Abanca ou PayPal non compartirán esta información con terceiros salvo a necesaria comunicación a bancos e empresas que xestionan os cartóns e/ou documentos de pago, para evitar operacións fraudulentas e ofrecer maior seguridade ao Usuario.

Deportienda garante a seguridade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais establecidos na normativa vixente, instalando todos os medios técnicos e organizativos ao seu alcance para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados.

Todos os datos proporcionados serán tratados segundo a normativa vixente sobre protección de datos persoais, e en todo caso terán o carácter de confidencial para o persoal de Deportienda que xestione dita información.